Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

Trans-turizam

Trans-turizam

Tko su kulturni kreativci?

Tko su kulturni kreativci?

Tko su kulturni kreativci?

Pojam KULTURNI CREATIVCI skovali su sociolog Paul H. Ray i psiholog Sherry Ruth Anderson kako bi opisali veliki segment u zapadnom društvu koji se razvio izvan standardne paradigme 'modernisti nasuprot konzervativaca'.

Koncept je predstavljen u njihovoj knjizi ‘Kulturni kreativci: kako 50 milijuna ljudi mijenja svijet’. Temeljeći se na trinaest godina istraživanja provedenog na uzorku većem od 100.000 Amerikanaca, više od 100 provedenih fokus grupa i desetine dubinskih intervjua otkriveno je da oko 50 milijuna odraslih Amerikanca (nešto više od četvrtine odrasle populacije) odstupa od tradicijske ili moderne kulture i stvara novi “transmoderan” način života.

U razdoblju od 2007. do 2008. (13 godina kasnije), nastavak istraživanja o vrijednostima američke populacije potvrđuje da broj kulturnih kreativaca stalno raste. Tako su u 2008. godini kulturni kreativci činili oko 34,9% odrasle populacije (80 milijuna od 230 milijuna odraslih), što govori o rastu od 175% u 13 godina, odnosno oko 2,5% godišnjoj stopi rasta, ukoliko se uzme u obzir sveukupni rast stanovništva Sjedinjenih Američkih Država (http://culturalcreatives.org/cultural-creatives).

Varijable koje čine skup vrijednosti na kojima se temelji stil života ‘kulturnih kreativaca’ su: briga o odnosima, suradnji, miru, socijalnoj pravdi, samo ostvarenju, duhovnosti i samoizražavanju. Oni se brinu i za svoje dobro i za društvo. Dalje, jako brinu o planeti smatrajući je ‘velikom slikom’, ‘holističkim’, ‘perpektivom cijelog sustava’, ‘ velikim međusobno povezanim ekosustavom’, ‘ organskim sustavom’ ili ‘webwork of connection’ (Ray i Anderson, 2000).

Kulturni kreativci:

Životni stil kulturnih kreativaca prihvaća i odražava vrijednosti koje se mogu opisati kao ‘iskustveno, autentično i holističko’. Kulturni kreativci sposobni su misliti ‘izvan okvira’, što ih pretvara u inovatore sposobne da kreiraju novu zemlju pretvarajući svoje vrijednosti u novi način života. Smatraju da promišljanje ekoloških, socijalnih, psiholoških i političkim pitanjima i svoje uloge u velikoj slici pruža mogućnost za promjene.

Statistički dokazi istraživanja Raya i Andersona (2000) proširili su izvan Sjeverne Amerike pa je tako i Ured za statistiku Europske komisije (Eurostat) proveo 1997. godine slično istraživanje i potvrdio slične trendove. Pokazalo se da oko 20% europskog stanovništva pokazuje sličan skup vrijednosti te da njihov udio također raste (Tchernia, 1997; Ghisi, 2008).

Članovi kulturnih kreativaca također su poznati kao LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability). WorldWatch Institute procjenjuje da su oni u 2006. godini činili segment od 300 milijardi dolara s udjelom od oko 30% američkih potrošača. Studija Natural Marketing Instituta pokazala je da je u 2007. godini 40 milijuna Amerikanaca bilo uključeno u LOHAS segment. Ovu su marketinšku skraćenicu zapravo skovali potrošači kad su formirali svoju neprofitnu organizaciju (Lohas) s ciljem promoviranja vrijednosti društvene i okolišne pravednosti, prirodne medicine, lokalne, organske hrane itd. koja donosi koristi i ljudskom zdravlju i zdravlju planete http://www.lohas.com/