Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

O projektu

O projektu

Trajanje

Trajanje

Trajanje

48 mjeseci: od 1. studenog 2014. do 1. studenog 2018.