Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

O projektu

O projektu

Metode istraživanja

Metode istraživanja

Metode istraživanja

TRANS-turistički projekt je organiziran kroz 14 aktivnosti koje su izravno povezane sa sedam specifičnih ciljeva i slijede pristup u tri koraka - pregled literature, istraživanja te zaključci i praktične implikacije.

Počet će se dubinskim pregledom literature koja će predstavljati analitički okvir kroz koji će se podaci prikupiti, obraditi i analizirati. Utvrdit će se teorijski i empirijski dokazi o odnosu između ključnih sastavnica – teorije promjene, teorije transformacijske promjene, stavova, vrijednosti i ponašanja (promjene), mira - i istražiti ih u kontekstu turizma.

Druga faza, koja uključuje prikupljanje podataka, kombinira metode sekundarnih i primarnih istraživanja. Sekundarno će istraživanje uključiti identifikaciju i popis pružatelja usluga transformativnih putovanja u Hrvatskoj i Europi kroz pretragu web stranica i tiskanih materijala. Ono ima dvostruki cilj: mapiranje glavnih obilježja njihovih proizvoda/usluga za stvaranje skupa podatka za sljedeće istraživačke aktivnosti. Za otkrivanje dominantnih tema u turizmu provest će se i analiza sadržaja glavnih nacionalnih medija.

Primarno prikupljanje podataka će uključivati:

U projektu će se stoga koristiti triangulacija kao mehanizam kojim će se osigurati valjanost i vjerodostojnost istraživanja. Istraživačka će pitanja biti upućena iz brojnih kutova kako bi se osigurao uvid u različite perspektive. Triangulacije će se koristit kako u smislu uspoređivanja odgovora različitih grupa tako i u smislu korištenja različitih izvora podatka i metoda prikupljanja podataka.

U posljednjoj fazi ovog projekta, sinteza dobivenih rezultata i njihova usporedba s pretpostavkama dovest će do teorijskih modela izgrađenih na ponavljajućim obrascima u doživljajima, organizaciji i upravljanju transformativnim iskustva koji mogu varirati između različitih elemenata. Praktična implikacija ovog projekta odrazit će se na razvoj praktičnih politika i prijedloga za industriju za određene modele transformativnog turizma s ciljem jačanja aktivnosti koje mogu pridonijeti društvenoj transformaciji kroz turizam.