Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

O projektu

O projektu

Cilj projekta

Cilj projekta je proučiti potencijalno transformativnu ulogu turizma u stvaranju odgovornijeg ekonomsko-društvenog sustava te razviti modele turističke prakse koji će potencirati takvu njegovu ulogu.

OPŠIRNIJE

Zadaci

Sedam glavnih zadataka

OPŠIRNIJE

Metode istraživanja

Projekt TRANS-TOURISM organiziran je kroz 14 aktivnosti koje su izravno povezane sa sedam specifičnih ciljeva i slijede pristup u tri koraka - pregled literature, istraživanja te zaključci i praktične implikacije.

OPŠIRNIJE

Trajanje

48 mjeseci: od 1. studenog 2014. do 1. studenog 2018.

OPŠIRNIJE