Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

O projektu

O projektu

Cilj projekta

Cilj projekta

Cilj projekta

Cilj projekta je proučiti potencijalno transformativnu ulogu turizma u stvaranju odgovornijeg ekonomsko-društvenog sustava te razviti modele turističke prakse koji će potencirati takvu njegovu ulogu.

Ovaj projekt počiva na osnovnoj premisi da turizam, kao velika ekonomska i društvena snaga, može dati značajan doprinos viziji održivog svijeta, viziji koja uključuje osobno blagostanje, društvenu pravednost i brigu o okolišu i koja je ugrađena u viziju Europe 2020 za stvaranje pravednijeg i inkluzivnijeg društva i bolju kvalitetu života svih građana.