Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

Aktivnosti

WWOOF domaćini u Hrvatskoj- pilot istraživanje ponuđača transformativnog turizma

15 05 2015

WWOOF domaćini u Hrvatskoj- pilot istraživanje ponuđača transformativnog turizma

WWOOF- (World-wide opportunities on organic farm) je međunarodna organizacija koja udružuje domaćine organskih farmi i volontere sa željom za pomoć na tim farmama, podučava o praksi na organskim farmama i lokalnoj kulturi. Smatra se da je to iskustvo koje nudi transformativni potencijal. U tom su kontekstu, kao dio namjere istraživanja transformativnih procesa kroz perspektivu domaćina, Larisa Dukić i Davor Finci, studenti Geografskog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu proveli su pilot istraživanje hrvatskih WWOOF domaćina.

Download full report