Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

Aktivnosti

Sanda Čorak skreće pažnju novinara na transformacijsku moć turizma

08 11 2018

Sanda Čorak skreće pažnju novinara na transformacijsku moć turizma

Na godišnjem sastanku međunarodnog i europskog udruženja turističkih novinara i pisaca u turizmu, održanog u okviru 21. međunarodnog festivala turističkog filma održanog u Solinu, Sanda Čorak održala je prezentaciju o ulozi turističkih filmova i društvenih mreža u funkciji promocije društvenih promjena u destinaciji, s naglaskom na promociju.