Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

Aktivnosti

Renata Tomljenović i Irena Ateljević dostavile sažetak rada za 10. konferenciju 'Kritičke turističke studije'

16 06 2015

Renata Tomljenović i Irena Ateljević dostavile sažetak rada za 10. konferenciju 'Kritičke turističke studije'

Kritičke turističke studije okupljaju mrežu znanstvenika koji dijelu viziju o stvaranju i promicanju društvenih promjena kroz turističku praksu, istraživanje i obrazovanje. Riječ je o dosad najvećoj grupi koja se bavi kritičkim promišljanjima o studijima turizma te koja podržava napore prema iznalaženju ‘svježih’ načina teoretiziranja o turizmu kao fenomenu u okviru šireg političkog, ekonomskog, kulturnog i društvenog konteksta. Tema konferencije je izvrsno usklađena s ciljevima projekta TRANS-TURIZAM.

Download abstract