Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

Aktivnosti

Prvi sastanak projetnog tima

25 09 2014

Prvi sastanak projetnog tima

Nakon preliminarnog sastanka na kojemu su članovi bili upoznati s projektom i aktivnostima, prvi formalni sastanak se fokusirao na aktivnosti planirane za prvu godinu, klarifikaciju ključnih koncepata, identifikaciju ključne literature/teoriju koja podupire projekt, pojašnjenje metodološkog pristupa i detaljnu alokaciju zadataka.