Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

Aktivnosti

Predan je znanstveni rad „Theoretical Grounds of Transformative Tourism Potential“ za objavu u znanstvenom časopisu Tourism Review International.

15 10 2015

Predan je znanstveni rad „Theoretical Grounds of Transformative Tourism Potential“ za objavu u znanstvenom časopisu Tourism Review International.

Rad Irene Ateljević i Renate Tomljenović, fokusiran je na teorijski pregled nedavnih transformativnih putovanja/turizma diskursa u kontekstu širih promjena koje pozivaju na brze pomake prema paradigmi svjesnijeg življenja na planeti, predan je za objavu u Tourism Review International. Rad se bazira na teorijskom pregledu sve relevantne literature o procesu promjene i transformacije u cjelini i u kontekstu turizma.