Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

Aktivnosti

Dr. sc. Snježana Boranić Živoder predstavila je projekt Trans-turizam u okviru predavanja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

09 03 2017

Dr. sc. Snježana Boranić Živoder predstavila je projekt Trans-turizam u okviru predavanja na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Projekt Trans-turizam ukratko je predstavljen u okviru predavanja koje je dr. sc. Snježana Boranić Živoder održala na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagreb 7. ožujka 2017. kao gostujući predavač u okviru kolegija „Turistička politika i razvoj“ na diplomskom studiju Poslovne ekonomije, smjer: Turizam.