Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

Aktivnosti

Dr. sc. Renata Tomljenović gostovala je u emisiji HRT-a “Turistička klasa”

30 03 2016

Dr. sc. Renata Tomljenović gostovala je u emisiji HRT-a “Turistička klasa”

Dr. sc. Renata Tomljenović gostovala je u emisiji HRT-a “Turistička klasa” 30.3. 2016. Neposredan povod razgovora bio je izvještaj “TRANSFORMATIVNA MOĆ TURIZMA: PARADIGMATIČNI POMAK PREMA ODGOVORNIJEM TURISTU” objavljen u suradnji sa Svjetskom turističkom organizacijom i njegova promocija na ovogodišnjem ITB sajmu u Berlinu.