Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

Aktivnosti

Baza podataka o poduzetnicima je na web stranici projekta

01 06 2015

Baza podataka o poduzetnicima je na web stranici projekta

Baza sadrži više od stotinu ponuđača u Hrvatskoj, Njemačkoj, Mađarskoj i Ujedninjenom Kraljevstvu čiji business se može smatrati transformativnim. Ponuđači u specifičnom obliku turizma: spiritualni turizam, zdravstveni/wellness turizam, volonterski turizam, turizam na farmama uključujući WWOOF (World Wide Opportunities on Organic Farms), eko turizam, ekstremni sportovi, kreativni i edukacijski turizam, kao oblici turizma koji su skloniji tome da nude transformativna turistička iskustva ili da privuku svjesne turističke poduzetnike se nalaze u bazi podataka.

Download full report