Trans-turizam: integrativni pristup proučavanju transformativne uloge turizma u 21. stoljeću

Aktivnosti

5. sastanak projektnog tima

03 12 2015

5. sastanak projektnog tima

Iznesen je prikaz dosadašnjih rezultata nakon prve godine projekta. Glavni rezultati prikazani su tako što je dr. sc. Irena Ateljević prezentirala “Teoretski i metodološki okvir”, mr. sc. Zrinka Marušić dala je preliminarni izvještaj o Istraživanju kulturnih kreativaca, a dr. sc. Daniela A. Jelinčić održala je prezentaciju na temu: “Participatory experience tourism”. Dr. sc. Tadeja Jere Jakulin pridružila se sastanku prezentacijom: „Transformativno vodstvo i transtourism“. Dogovoren je plan rada za sljedećih 12 mjeseci.